Leadership

It is all the time only in you.

edispage leadership

Je pravděpodobně jednoduše matoucí komukoli jakkoli radit. Lze snad pouze sdílet vlastní zkušenosti a názory a nechat na uvážení ostatních, jestli je budou naše vlastní postojenějak pozitivně inspirovat. Takové rozhodnutí však musí mít původ v případném vykonateli. Jeli žák připraven, učitel se vždy objeví. Zpravidla se uvádí postup myšlenka - slovo - čin (proto pozor čím se ve svých myšleenkách zabýváte). Hledejte inspiraci a buďte vúdci především sami sobě, pro nikoho jiného to neděláte. All Life is about Love, take care, be nice, be patient, be kind, be brave, be strong, be emocional but stay calm.

image image image image
Je jen jedna doba, kdy je podstatné růst. Ta doba je teď.
Budha
Dávej pozor na své myšlenky - jsou počátkem tvých činů.
Čínské přísloví

Zachyceno v čase

tokio
2015

Fotografie

Miluji focení pro jedinečnost okamžiku i přístup lovce ke každému zachycenému momentu. Někdy trpělivost jindy pohotová rychlá reakce znamená, že se Vám podaří zastihnout neopakovatelný moment.

gits
2011

Ke stažení

Nějaké soubory, jsem vytovřil jiné mi přišly e-mailem a některé jsem našel všemožně na internetu. Sbírka obsahuje seznam všeho, co mě zaujalo a považoval tak za důležité zachovat pro budoucnost.

angel
2004

Web a grafika

Dříve jsem intenzivně vytvářel webovou grafiku, jako návrhy stránek, bannery, ale i přímo kódoval web nebo jednoduché scripty. Miluji UX a oceňuji lidi, kteří se tímto přístupem řídí. Web je budoucnost!

Hodnoty

zen

Leadership

Učím se vidět příležitosti.

Zastávám zodpovědný přístup k životu a jeho podstatě. Pomohlo mi plno knih a především každodenní praxe v poznání sebe sama, ZEN, síla, respekt, pokora, Abrahamovo učení, 4 dohody, 5 vznešených pravd i deset svitků nejlepšího obchodníka, Pinterest.

Lidé jdou po různých cestách, aby došli k osvícení. To že zrovna nejdou po té vaší, neznamená, že se ztratili. (Dalai Lama)