Projekty, kterých se účastním.

Na začátku je vždy nějaká myšlenka a potom už je jen na nás najít odvahu ji realizovat ...

mylinks edispage

mylinks.cz

sdílení zajímavých linků

logobox edispage

logobox.cz

otevřená databáze náhledů log

bluejet edispage

bluejet.cz

webová platforma pro aplikace

Je to již velmi dávno kdy vznikl MYLINKS.CZ reagující na potřebu sdílet internetové odkazy kdekoli. Následně byla tato funkce nabídnuta formou dalších nadnárodních služeb a vzápětí ji integrovaly přímo prohlížeče internetu, proto tento projekt již není dále rozvíjen. LOGOBOX.CZ vznikl přirozeně jako možnost nabídnout softwarovým firmám jednotnou databázi ověřených náhledů log českých firem a je kontinuálně rozvíjen v kontextu požadavků i v souvislosti s novými partnery. BLUEJET.CZ vznikal původně jako CRM, ale následně byl uvolněn jako webová platforma i pro aplikaci workflow, řízení projektů a další použití, jež jeho univerzálnost a unikátní prostředí nabízí.

Nezávislá konzultace

Implementace CRM, ERP, DMS, KPI nebo BPM?

Vzhledem k dlouholetým a velmi bohatým zkušenostem s výběrem a nasazováním různých systémů v oblasti ERP, FMCG a posledních letech převážně CRM Vám mohu nabídnout své služby jako nezávislý poradce a konzultant. Znám různá úskalí, cenovou politiku a dokáži pro Vás najít zásadní a ceněné informace.

Otevřená spolupráce

Pokud se Vám líbí některý z projektů

Jestli máte zájem se do některého projektu přímo zapojit, nebo jen spolupracovat na bázi marketingu. Vítám proaktivní přístup a jsem stále otevřen novým formám spolupráce. Nabízí se i možnost vstupu jako strategický investor, nákup licence či převzetí a rozvoj projektu za dohodnutých podmínek.

Zachyceno v čase

tokio
2015

Fotografie

Miluji focení pro jedinečnost okamžiku i přístup lovce ke každému zachycenému momentu. Někdy trpělivost jindy pohotová rychlá reakce znamená, že se Vám podaří zastihnout neopakovatelný moment.

gits
2011

Ke stažení

Nějaké soubory, jsem vytovřil jiné mi přišly e-mailem a některé jsem našel všemožně na internetu. Sbírka obsahuje seznam všeho, co mě zaujalo a považoval tak za důležité zachovat pro budoucnost.

angel
2004

Web a grafika

Dříve jsem intenzivně vytvářel webovou grafiku, jako návrhy stránek, bannery, ale i přímo kódoval web nebo jednoduché scripty. Miluji UX a oceňuji lidi, kteří se tímto přístupem řídí. Web je budoucnost!

Hodnoty

zen

Leadership

Učím se vidět příležitosti.

Zastávám zodpovědný přístup k životu a jeho podstatě. Pomohlo mi plno knih a především každodenní praxe v poznání sebe sama, ZEN, síla, respekt, pokora, Abrahamovo učení, 4 dohody, 5 vznešených pravd i deset svitků nejlepšího obchodníka, Pinterest.

Lidé jdou po různých cestách, aby došli k osvícení. To že zrovna nejdou po té vaší, neznamená, že se ztratili. (Dalai Lama)